O projekcie

Fundacja Mikroakademia pragnie zaprosić Uczniów szkół województwa pomorskiego do udziału w projekcie „Lokalni Bohaterowie Solidarności”, który jest dofinansowany w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

„Lokalni Bohaterowie Solidarności” to projekt, który zainspirowany został obchodami 40-lecia porozumień sierpniowych. Okazało się wtedy, iż nadal „ikonami Solidarności” jest garstka ludzi, choć związek liczył 10 mln członków. Trudno zainteresować młodzież czymś co jest jej obce, odległe i niezrozumiałe. Tymczasem wśród nas, w każdej miejscowości żyją założyciele i działacze lokalnych struktur NSZZ Solidarność. Znacznie łatwiej jest inspirować młodych ludzi do poznania fenomenu ruchu Solidarności, kiedy będą mieli okazję „oko w oko” spotkać się, porozmawiać, nagrać wspomnienia, wspólnie odnaleźć i omówić zdjęcia z początków NSZZ Solidarność. Projekt ma więc polegać na zachęceniu i przygotowaniu min. 10 grup młodzieży do wyszukania w ich miejscowości aktywnego działacza Solidarność z lat 1980-88. Dzięki projektowi chcemy: zebrać świadectwa historyczne od ważnych dla lokalnej społeczności ówczesnych aktywistów Solidarności; upamiętnić osoby obecnie mało znane i nie kojarzone współcześnie z ruchem Solidarności; zbudować lokalne poczucie dumy i wspólnoty dzisiejszej młodzieży z ówczesnymi działaczami na rzecz praw i wolności człowieka, poszukać wspólnych wartości dzisiejszych uczestników projektu i ówczesnych działaczy Solidarności. Uwieńczeniem przedsięwzięcia będzie budowa strony solidarne.pomorze.pl i opracowanie publikacji z zebranymi dokumentami, zdjęciami i świadectwami historycznymi oraz zachęcenie młodzieży do organizacji lokalnych obchodów rocznicy I zjazdu Solidarności.

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie merytoryczne ekspertów Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Dziedzictwa Solidarności;
  • wideo-instrukcje dot. zbierania i weryfikacji źródeł historycznych, nagrywania notacji, archiwizacji fotografii itp.
  • kolaudację i pomoc w nagraniu notacji z wybranym przez szkołę działaczem Solidarności;
  • wydanie książkowe zebranych notacji i zdjęć w profesjonalnej broszurze podsumowującej projekt;
  • drobne wynagrodzenie dla nauczyciela opiekuna grupy szkolnej.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje udziela: Mariusz Kowalik 601-89-53-35

Przewodnik po projekcie

 • Kto może brać udział w projekcie?

Akcja przywracania pamięci o lokalnych „bohaterach” Sierpnia ’80 – a taki jest cel tego projektu – skierowana jest do osób i środowisk zainteresowanych historią, a w szczególności do młodzieży w wieku 13-20 lat. W projekcie mogą brać udział zarówno grupy – klasy, koła historyczne, koła naukowe, zastępy i drużyny harcerskie, jak i osoby indywidualne. Warunkiem jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia, znajdującej się na stronie dokumenty projektowe. Kartę zgłoszenia można przesłać zarówno listownie, jak i mailem.

 • Wybierz postać lokalną, czyli dlaczego nie ktoś z pierwszych stron gazet?

Dlatego, że najczęściej ci „z pierwszych stron gazet” już zostali upamiętnieni, a ponadto na ich temat można przeczytać niekiedy całe tomy. Znacznie ciekawiej będzie Ci się pracowało, jeśli znajdziesz kogoś, kto nie został zapisany w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje. Może to przynieść satysfakcję odkrywania nowych, nieodnotowanych dotychczas przez historyków faktów. Pamiętaj, że nie musi to być lokalny przewodniczący „Solidarności” – wspomnienia „zwykłych” działaczy „Solidarności” biorących udział w wydarzeniach Sierpnia’80 także są BEZCENNE.

 • Znaleźć „bohatera” Sierpnia’80 – ale jak?

Jest to zadanie dla KAŻDEGO pasjonata współczesnej historii Polski. Wymaga jednak nie tylko wiedzy historycznej, ale umiejętności docierania do źródeł i osób, które mogą Ci pomóc. Gdzie ich szukać?

  • Porozmawiaj ze swoimi bliskimi czy sąsiadami, pamiętającymi lata 80. – przecież to także świadkowie polskiej historii.
  • Poszukaj w bibliotece wydawnictw poświęconych historii Twojej miejscowości lub regionu.
  • Złóż wizytę władzom samorządowym, upewniwszy się najpierw, kto konkretnie może Ci pomóc i nie zapominając o umówieniu się z tą osobą.
  • Sprawdź, czy w Twojej miejscowości nie działa jakieś koło miłośników historii lub oddział NSZZ Solidarność – tam często przechowuje się pamiątki z lat 80.
  • Zastanów się, czy nie znasz żadnego historyka – pasjonata, zakochanego w historii Twojego regionu, czy nie mieszka gdzieś blisko Ciebie np. dziennikarz lokalnej prasy, który może podpowiedzieć Ci nie tylko osobę, o której stworzysz projekt, ale też udzielić dokładniejszych o niej informacji, może nawet pokazać dokumenty i pamiątki z nią związane.
  •   
 • Przygotuj prezentacje, a najlepiej notację audio-wideo

Spróbuj odtworzyć przeżycia swego „bohatera” z okresu Sierpień 1980 – Grudzień 1981– źródłem mogą być rozmowy z nim samym, opowieści znających go osób, artykuły i publikacje, zwłaszcza z prasy lokalnej oraz lokalne archiwa. Pamiętaj, że projekt dotyczy początków „Solidarności” – wydarzeń z sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r., dlatego ta część życiorysu wybranej przez Ciebie postaci musi zostać szczególnie zaakcentowana.

Ważne są miejsca, w których Twój „bohater” działał – możesz w swojej prezentacji spróbować nanieść je na mapę. Zbieraj wszelkie ślady z nim związane, fotografuj lub skanuj dokumenty i pamiątki (oczywiście za zgodą ich obecnych właścicieli). Warunkiem wykorzystania cudzych zdjęć jest uzyskanie zgody ich właściciela. (specjalny dokument znajdziesz w zakładce wzory dokumentów na stronie dokumenty projektowe) Jeśli ja uzyskasz, pamiętaj o podaniu informacji nie tylko o tym, co fotografie przedstawiają, ale i skąd pochodzą. Włącz do prezentacji zapis wywiadu z „bohaterem”, relacje ludzi, którzy go znali i mogą coś o nim opowiedzieć – nagrania możesz dokonać z wykorzystaniem smartfona.

Prezentacja będzie finalnie elementem szerszej ekspozycji wszystkich zebranych.

W załącznikach z wzorami dokumentów znajdziesz również scenariusz wywiadu (propozycje pytań).

Jeśli pojawiają się problemy natury merytorycznej, chcesz zweryfikować informacje – wyślij pytanie na adres biuro@mikroakademia.pl. Nasi specjaliści postarają się Ci pomóc.

 • Zaprezentuj swoje odkrycia innym

Założeniem projektu jest lokalne pt. „Lokalni Bohaterowie Solidarności” współfinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Fundację Mikroakademia z siedzibą w Nowym Barkoczynie; ul. Spokojna 26 83-422 gmina Nowa Karczma jest upamiętnienie 40 rocznicy I Zjazdu NSZZ Solidarność. Zastanów się więc, jak możesz wykorzystać zebraną wiedzę o postaci, która stała się bohaterem Twojego projektu do np. organizacji szkolnego apelu z okazji ww. rocznicy. Jeśli szkoła nie planuje specjalnych obchodów w formie apelu może okazją do wykorzystania i upowszechnienia zebranych dokumentów może być gazetka szkolna. Na pewno zebrane materiały wykorzystane zostaną natomiast przez Fundację Mikroakademia. Powstanie:

  • Wirtualna wystawa, taka z prawdziwego zdarzenia, w której Wasze materiały zostaną podpisane Waszymi imionami i nazwiskami.
  • Planujemy również publikację najciekawszych prezentacji w formie papierowej. Być może będzie to broszura a może kalendarz na rok 2022.
  • Wasze notacje i materiały audio-wideo trafią do zasobów Instytutu Dziedzictwa Solidarności i Instytutu Pamięci Narodowej.
  • Z materiałów wideo powstanie film opowiadający o wszystkich biorących udział w projekcie Lokalnych Bohaterach Solidarności.
 • Co mogę zyskać poprzez udział w projekcie pt. „Lokalni Bohaterowie Solidarności”

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych współczesną historią polski, do jej pasjonatów. Nie ma więc w planach jakichś specjalnych wynagrodzeń lub materialnych korzyści dla uczestników projektu pt. „Lokalni Bohaterowie Solidarności”

JEDNAKŻE:

Biorąc udział w tym przedsięwzięciu możesz:

  1. Otrzymać drobne upominki rzeczowe i książkowe (dla każdego aktywnego uczestnika projektu);
  2. Zostać współautorem publikacji i strony internetowej opowiadającej o lokalnych działaczach Solidarności;
  3. Przyczynić się do odkrycia nieznanych jeszcze nikomu losów ówczesnych działaczy tego przełomowego dla Europy ruchu społecznego;
  4. Znaleźć się jako autor prezentacji w historycznych zasobach źródłowych IDS i IPN;
  5. Zdobyć praktyczne doświadczenie w prowadzeniu samodzielnych badań historycznych (świetna kompetencja do dopisania w pierwszym CV).

Zanim rozpoczniesz pracę nad projektem zapoznaj się z materiałami umieszczonymi na stronie https://mcki.mikroakademia.pl

Znajdziesz tam wzory dokumentów dot. m.in.:

  • zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych
  • zgody autora na wykorzystanie jego zdjęć do przygotowania prezentacji i później jej publikacji w planowanym w ramach projektu wydawnictwie oraz na stronie www.
  • propozycji pytań do wywiadów / notacji

Wideoporadniki

W trakcie udziału w projekcie możecie korzystać z następujących wideo poradników:

MATERIAŁY W PRZYGOTOWANIU 🙂

Kontakt