Sopocka Szkoła Wyższa czynnie działa na rzecz społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Prowadząc działalność dydaktyczną i naukową w Sopocie oraz Chojnicach wspiera szkoły oraz inne instytucje w regionie. Organizuje różnego rodzaju warsztaty, sympozja, konferencje, wystawy i konkursy, m.in.:

2008 r.

 • warsztaty „Spotkania z przedsiębiorczością” dla 124 maturzystów ZSE z Tczewa, ZSG-H z Gdańska i ZSH z Sopotu

2009 r.

 • warsztaty „Biznesplan prowadzenia działalności gospodarczej w ramach małego przedsiębiorstwa”, wspólnie z Urzędem Miejskim w Chojnicach oraz z Powiatowym urzędem Pracy w Chojnicach przeprowadzono warsztaty w zakresie kształcenia umiejętności nawiązywania kontaktów z pracodawcami.
 • Rewitalizacja Parku Północnego w Sopocie w ramach projektu partnerskiego z Miastem Sopot pt. „Kompleksowa Rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie”
 • Warsztaty w ramach europejskiego projektu „Urban Spaceenhancing the attractiveness and quality of the urban environment”.

2010 r.

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnej gospodarki”, będąca częścią obchodów 10-lecia istnienia uczelni.

2011 r.

 • I Seminarium Ekonomiczno-Logistyczne wspólnie z Zespołem Szkół Kształcenia Praktycznego w Chojnicach (obecne Technikum nr 2).
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Europa 2011: integracja społeczna i gospodarcza”
 • Seminarium „Kształtowanie przestrzeni publicznej: podstawy-metody-praktyka” współorganizowane z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.

2012 r.

 • realizacja programu „Zdolni z Pomorza” w powiecie chojnickim z zakresu wspierania edukacji najzdolniejszych uczniów z zakresu matematyki, fizyki i informatyki,
 • bezpłatny kurs matematyki dla maturzystów
 • warsztaty architektoniczne z wzornictwa przemysłowego dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
 • konferencja międzynarodowa „Contemporary Challenges In Planning Education”

2013 r.

 • warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu zarządzania czasem pracy wspólnie z Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach,
 • seria wykładów otwartych „Architekci na Wyścigach”
 • warsztaty architektoniczne na temat terenów postoczniowych w Gdyni

2015 r.

 • Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej w Radzie Programowej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach

2016 r.

 • promocja szeroko pojętej edukacji ekonomicznej. Wspólnie z Wydawnictwem LOGI zorganizowano konkurs zagadek logicznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • współorganizacja VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno-Prawnej w Chojnicach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach
 • II Piknik Naukowy w Chojnicach organizowany przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach – atrakcje popularyzujące naukę oraz warsztaty architektoniczne
 • warsztaty poświęcone aktywizacji zawodowej i społecznej uczniów wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach, dzięki współpracy w Fundacją Integralia,.
 • cykl warsztatów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych „F.E.R. – finanse, ekonomia i rachunkowość dla każdego”. Z zagadnień ekonomicznych przeszkoliliśmy 270 uczniów z Chojnic, Tucholi i Człuchowa.
 • warsztaty ekonomiczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości

2017 r.

 • projekt „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” finansowany ze środków europejskich. – bezpłatne szkolenia pracowników MSP i podmiotów ekonomii społecznej w zakresie języków obcych, rachunkowości oraz kadr i płac. Do chwili obecnej z naszych kursów skorzystało już prawie 160 osób.
 • wystawa prac studentów Wydziału Architektury, jako zachęta do dyskusji o rozwiązaniach urbanistycznych oraz zagospodarowania terenów zielonych dla Chojnic.
 • warsztaty podnoszące kompetencje społeczne dla uczniów 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego w ramach projektu „II Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu”, realizowanego przez Fundację Mikroakademia
 • seria warsztatów dla szkół średnich dot. zawodu architekta, architekta wnętrz i architekta krajobrazu
 • warsztaty dla uczniów pod hasłem „alternatywny mebel urbanistyczny” w ramach współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych z Przodkowa
 • warsztaty logistyczne dla uczniów klas logistycznych z ZSP z Malborka
 • prezentacja projektów studentów kierunku Architektura Krajobrazu Sopockiej Szkoły Wyższej w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Stryjewskiego na gdańskich Stogach. Projekty były wynikiem zajęć projektowych prowadzonych na kierunku Architektura Krajobrazu. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów partycypacyjnych wspólnie z mieszkańcami Stogów, przy współudziale Rady Dzielnicy Stogi oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Projekt dotyczył rewaloryzacji krajobrazu stogańskich podwórek w zabudowie blokowej. Studenci zaproponowali szereg rozwiązań krajobrazowych i wzorniczych służących polepszeniu funkcjonowania i wizerunku estetycznego podwórek. Ważnym aspektem było również poruszenie i próba rozwiązania kwestii retencjonowania wód opadowych, tzw. SUDS.

2018 r.

 • bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży popularyzujące naukę w przystępny sposób w ramach Uniwersytetu Dziecięcego pn. „Chojnicki College Kreatywności i Innowacyjności”. Przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę zajęć np. Genetyka dla smyka, Kolorowa chemia, Kariera Młodego Milionera czy Bądź jak Leonardo da Vinci. Dla rodziców przygotowaliśmy natomiast ofertę bezpłatnych warsztatów na temat wspierania rozwoju dziecka i jego potrzeb poznawczych.
 • warsztaty dla uczniów szkół podstawowych powiatu chojnickiego z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Finanse osobiste na plus!” we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
 • seria warsztatów dla szkół średnich dot. zawodu architekta, architekta wnętrz i architekta krajobrazu
 • eliminacje turnieju debat odbywające się w ramach projektu „III Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu”, realizowanego przez Fundację Mikroakademia