Fundacja Mikroakademia czynnie działa na rzecz społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Prowadząc działalność statutową w zakresie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej realizuje szereg szkoleń i warsztatów oraz projektów dla organizacji pozarządowych oraz uczniów pomorskich szkół, m.in.: 

2015 r.

  • „Bajka Edukacyjna” współfinansowana przez miasto Gdańsk, w którym udział wzięło 40 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku
  • „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego w Gdańsku” współfinansowany przez miasto Gdańsk, gdzie uczestniczyło 40 uczniów z 4 Liceów Ogólnokształcących z Gdańska (III LO, V LO, IX LO, XX LO).
  • „Kuźnia zdrowia” inicjatywa społeczna w Gimnazjum nr 25(obecnie X LO) w Gdańsku realizowana w ramach programu FIO.

2016 r.

  • Projekt „Kopernik była kobietą? – poznajemy patronów naszych ulic” adresowany do uczniów Gimnazjum 25 (obecnie XLO) finansowany z funduszu „Akumulator społeczny”,
  • „II Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego w Gdańsku” współfinansowany przez miasto Gdańsk, w którym uczestniczyło 80 uczniów z gdańskich szkół średnich
  • „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w którym udział wzięło 13 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, a debaty pokazowe zgromadziły ponad 600 osób publiczności.

2017 r.

  • „II Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w którym udział wzięło 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, a debaty pokazowe zgromadziły blisko 1000 osób publiczności.

2018 r.

  • „Szkolny Budżet Partycypacyjny” we współpracy z Radą Szkoły X LO w Gdańsku – projekt z zakresu edukacji obywatelskiej, współfinansowany przez miasto Gdańsk, w którym uczniowie w procesie wyborów obywatelskich sami wybierali do realizacji szkolne projekty swoich kolegów.
  • „Wiem, Umiem, Reaguję” – projekt, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczący przemocy rówieśniczej, w którym uczniowie 6 gdańskich szkół przygotowywali seminaria szkolne dla swoich kolegów i koleżanek wcielając się (po wcześniejszych warsztatach profilaktycznych, prawnych i animacyjnych) w rolę organizatorów, wykonawców i ekspertów. W każdej szkole stworzony został przez uczniowskie zespoły film profilaktyczny.
  • „III Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” współfinansowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w którym udział wzięło 11 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego