Sopocka Szkoła Wyższa 

we współpracy z

Fundacją Mikroakademia 

pragnie zaprosić Uczniów Państwa Szkoły do udziału w projekcie „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności” realizowanym w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.