W dniach 24-28 czerwca 26 uczniów trójmiejskich szkół podstawowych wzięło udział w wakacyjnej edycji „Młodzieżowego Collegu Kreatywności i Innowacyjności”.

Pierwszym etapem uczestnictwa w projekcie była Indywidualna rozmowa wstępna prowadzona przez doradcę zawodowego.

Doradca na podstawie testów diagnostycznych oraz wywiadu pogłębionego przeprowadził badanie predyspozycji osobowych i zawodowych, którego celem jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych każdego Uczestnika, jego możliwości w zakresie dalszego doskonalenia i rozwijania kompetencji oraz diagnoza jego umiejętności, predyspozycji, problemów społecznych bądź zawodowych.

Dokonana analiza wyników stanowiła podstawę do ewaluacji programu kształcenia w celu dostosowania go do poziomu i wymagań Uczestników.

Po przeprowadzeniu badania potrzeb Uczestnicy zostali skierowani na zajęcia podnoszące kompetencje w obszarze architektury i designu (artystyczne) – Rozwijaj twórczą kreatywność

Na zajęciach z Mozaiki – uczestnicy z kolorowych kształtów geometrycznych np. trójkątów i prostokątów układali obrazy charakteryzujące państwa europejskie. Warsztat kaligrafii Piękna litera wzbogacony był o elementy historii sztuki. Uczestnicy własnoręcznie wykonali tabliczkę z pismem klinowym, zgłębili tajemnice średniowiecznej uncjały i wydrukowali własne monogramy. W trakcie pracy poznali historię sztuki literniczej i kaligrafii. W trakcie warsztatów Cześć Leo! – uczestnicy poznali projekty Leonarda da Vinci i następnie w kilkuosobowych grupach zbudowali pojazdy napędzane siłą wiatru.  Na zajęciach Sztuka na ścianie, czyli byliśmy jaskiniowcami – uczestnicy budowali jaskinię i ozdabiali jej ściany malunkami, tworzyli również wielkoformatowe plakaty o tematyce ekologicznej. Warsztaty uzupełnione były o zajęcia z historii sztuki, pokazujące, że ludzie opisywali świat za pomocą obrazków od zarania dziejów