Sopocka Szkoła Wyższa we współpracy z Fundacją Mikroakademia, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przywidzu zaprosiła Uczniów klas VII ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Przywidz do udziału w projekcie „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności” realizowanym w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności Sopockiej Szkoły Wyższej w zakresie społecznej odpowiedzialności w ramach Trzeciej Misji Uczelni. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji dwóch celów szczegółowych. Pierwszym jest popularyzacja wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 210 osób (126 dziewczynek/84chłopców) w wieku 12-16 lat z województwa pomorskiego poprzez ich udział w programach kształcenia, których efekty nauczania są dostosowane do wieku uczestników. Kolejnym celem szczegółowym jest integracja lokalnej społeczności województwa pomorskiego wokół ośrodka akademickiego przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich oraz inspirowanie społeczności lokalnej do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata.

W celu osiągnięcia powyższych założeń przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat w różne formy wsparcia oraz szereg zajęć edukacyjnych.

Pierwszym etapem uczestnictwa w projekcie była Indywidualna rozmowa wstępna prowadzona przez doradcę zawodowego.

Doradca na podstawie testów diagnostycznych oraz wywiadu pogłębionego przeprowadził badanie predyspozycji osobowych i zawodowych, którego celem jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych każdego Uczestnika, jego możliwości w zakresie dalszego doskonalenia i rozwijania kompetencji oraz diagnoza jego umiejętności, predyspozycji, problemów społecznych bądź zawodowych.

Dokonana analiza wyników stanowiła podstawę do opracowania programu kształcenia dostosowanego do poziomu i wymagań Uczestników.

Po przeprowadzeniu badania potrzeb Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, jedną podnoszącą kompetencje w obszarze architektury i designu (artystyczne) i drugą podnoszące kompetencje ekonomiczne.

W ścieżce architektonicznej realizowane były zajęcia w kilku blokach tematycznych:

 1. Kompetencje designera
 • Uczeń architekta
 • Zostań designerem
 1. Nowe technologie w designie
 • Zbuduj dom/miasto marzeń w środowisku Minecraft
 • Zwizualizuj wymarzony dom
 1. Rozwijaj twórczą kreatywność
 • Mozaika
 • Piękna litera
 • Cześć Leo
 • Sztuka na ścianie

Kompetencje ekonomiczne realizowane były w dwóch blokach (w układach wykładowo-warsztatowych):

 1. Kompetencje ekonomiczne wykorzystywane w życiu codziennym
 • Przedsiębiorczość w nietypowej formule – wykład
 • Małe kieszonkowe na poważne cele zaprojektuj swój budżet
 • Finanse osobiste na plus! Oszczędzanie czy inwestowanie?
 • Finanse dla sprytnych – młody inwestor na giełdzie – wykład
 • Mini inwestor na giełdzie
 • Czy warto inwestować w kryptowaluty?
 1. Rozwój ogólnych kompetencji ekonomicznych i społecznych
 • Polski Biznes w Europie – wykład
 • Różnice kulturowe w biznesie
 • Jak się stać tygrysem gospodarczym
 • Jak finansować własną firmę– wykład
 • Przekonaj Anioła Biznesu do swojego pomysłu
 • Działaj skutecznie efektywne i motywacyjne zarządzanie czasem -jak pogodzić pracę z czasem wolnym? – wykład
 • Zarządzanie własnym czasem

Dla 20 osób, we współpracy z Fundacją Mikroakademia, przygotowano również zajęcia „Praca metodą projektu społecznego”. Uczestnicy, którzy wzięli w nich udział, po warsztatach otrzymali wsparcie (finansowe oraz mentorskie) na realizację inicjatywy społecznej realizowanej na rzecz społeczności lokalnych. Jedna grupa przygotowała festyn charytatywny, druga natomiast heppening- Kapsuła czasu.

6 września nastąpiło uroczyste zakończenie I edycji „Młodzieżowego Collegu Kreatywności i Innowacyjności”. Uczestnicy otrzymali indeksy z ocenami oraz dyplomy zaświadczające o ukończeniu z wynikiem pozytywnym modułu zajęć, w którym brali udział.

Zajęcia odbywały się od kwietnia do września 2019 r. w Sopockiej Szkole Wyższej w całodniowych blokach warsztatowych. Uczestnicy otrzymali na miejscu wszystkie niezbędne do pracy materiały zużywalne, podręczniki, oprogramowanie oraz wyżywienie. Uczelnia finansowała również koszt dojazdu na zajęcia.