Prawie 100 uczniów szkół podstawowych otrzymało indeksy i wzięło udział w wykładach oraz warsztatach zorganizowanych w ramach projektu „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności”

5 kwietnia 2019 r. w siedzibie Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie odbyła się Inauguracja Młodzieżowego Collegu Kreatywności i Innowacyjności.

W uroczystości brała udział JM Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej – prof. dr hab. Teresa Martyniuk, oraz dr Anna Szymczak, prof. nadzw. SSW, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Anna Zulewska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu, nauczyciele oraz młodzież ze szkół podstawowych w gminie Przywidz.

Podczas inauguracji Rektor prof. dr hab. Teresa Martyniuk przyjęła ślubowanie nowych studentów, a następnie odbyła się Immatrykulacja nowo przyjętych studentów. Każdy student otrzymał indeks.

Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego ekonomia jest ważna?” poprowadziła dr Anna Szymczak, prof. nadzw. SSW. Nawiązała w nim do ograniczoności zasobów we współczesnym świecie oraz do wyborów jakich musimy dokonywać na co dzień np. Oszczędzać czy wydawać pieniądze?, Biznes prowadzić w kraju czy za granicą?, Jakich użyć zasobów aby zrealizować cel społeczny dysponując ograniczoną pulą pieniędzy?, Jak stworzyć budowlę przy ograniczonej liczbie klocków?, Jak stworzyć dzieło artystyczne z dostępnych materiałów?

Po zakończeniu uroczystości i wysłuchaniu hymnu Gaudeamus Igitur odbyły się pierwsze warsztaty: Przedsiębiorczość w nietypowej formule, Małe kieszonkowe na poważne cele zaprojektuj swój budżet, Polski Biznes w Europie, Różnice kulturowe w biznesie, Uczeń architekta, Praca metodą projektu społecznego, Mozaika.

Po zajęciach młodzi studenci otrzymali pierwsze wpisy ocen do swoich indeksów.