Celem głównym projektu jest rozwój oferty Sopockiej Szkoły Wyższej w ramach Trzeciej Misji Uczelni. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji dwóch celów szczegółowych. Pierwszym jest popularyzacja wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 210 osób (126 dziewczynek / 84 chłopców) w wieku 12-16 lat z województwa pomorskiego poprzez ich udział w programach kształcenia, których efekty nauczania będą dostosowane do wieku uczestników. Kolejnym celem szczegółowym jest integracja lokalnej społeczności województwa pomorskiego wokół ośrodka akademickiego przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich oraz inspirowanie społeczności lokalnej do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata.

W celu osiągnięcia powyższych celów przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat w różne formy wsparcia oraz szereg zajęć edukacyjnych.

Pierwszym etapem uczestnictwa w projekcie jest Indywidualna rozmowa wstępna prowadzona przez doradcę zawodowego

Doradca na podstawie wystandaryzowanych testów oraz wywiadu pogłębionego przeprowadzi badanie predyspozycji osobowych i zawodowych, którego celem jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych każdego Uczestnika, jego możliwości w zakresie dalszego doskonalenia i rozwijania kompetencji oraz diagnoza jego umiejętności, predyspozycji, problemów społecznych bądź zawodowych.

Dokonana analiza wyników będzie stanowić podstawę do opracowania programu kształcenia dostosowanego do poziomu i wymagań Uczestników.

Zajęcia odbywać będą się raz miesiącu (m.in. 4 spotkania) w Sopockiej Szkole Wyższej w całodniowych blokach warsztatowych. Uczestnik otrzyma na miejscu wszystkie niezbędne do pracy materiały zużywalne, podręczniki, oprogramowanie oraz wyżywienie. W uzasadnionych przypadkach dofinansujemy koszt dojazdu na zajęcia.

W przypadku dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu: tel. 601-64-15-11,

Po przeprowadzeniu badania potrzeb Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, jedną podnoszącą kompetencje w obszarze architektury i designu (artystyczne) i drugą podnoszące kompetencje ekonomiczne.